Status asthmaticus, alvorlig og langvarig astmaanfall eller serie av astmaanfall som i liten grad responderer på behandling, se astma.