Steinsmerter er krampaktige, ofte utstrålende smerter som oppstår ved steindannelse i indre organer, særlig gallestein, nyrestein og blærestein.