Steinsmerter, krampaktige, ofte utstrålende smerter som oppstår ved steindannelse i de indre organer, særlig gallestein, nyrestein og blærestein.