Svingfeber, feber hvor temperaturen svinger opp og ned. Et mer vanlig navn på sykdommen som gir slik svingende feber er brucellose. I veterinærmedisinen også betegnelsen kalvekastingsfeber brukt om brucelloseforårsaket feber.