Syndaktyli, sammenvoksning mellom fingrer eller tær. Tilstanden opptrer ofte i visse familier, og er ofte assosiert med spesifikke syndromer. Derfor bør pasienten undersøkes nøye med tanke på andre problemer. Behandlingen avhenger av plagen. Dersom man forsøker å operere, er det viktig at nerve- og blodforsyningen er godt kartlagt.