Syre-basebalansen, forholdet mellom konsentrasjonene av sure og basiske stoffer i blodet. Se acidose, alkalose. Se også blod, hydrogenionekonsentrasjon.