acidose

Acidose i medisinsk sammenheng brukes vanligvis i forbindelse med tolkning av blodgasser. Begrepet brukes når blodets pH-verdi er lavere enn normalt, oftest grunnet et relativt overskudd av syre i blodet. Et eksempel er ved høye verdier av melkesyre. Normal pH i blodet hos mennesker er 7,35-7,45 og holdes innenfor dette området av flere biokjemiske og fysiologiske mekanismer. Det skilles mellom to hovedtyper acidose, som kan forekomme isolert eller i kombinasjon:

Faktaboks

uttale:
asidˈose
etymologi:
av latin acidum, ‘syre’
  • respiratorisk acidose
  • metabolsk acidose

Respiratorisk acidose

Respiratorisk acidose skyldes at nivået av karbondioksid (CO2) i blodet er høyere enn normalt. Dette fordi CO2 som løses i vann vil spaltes til hydrogenioner (H+) og bikarbonat (HCO3-) av karbon anhydrase og den økte mengden H+ vil gjøre blodet surt i henhold til Henderson-Hasselbalch likningen. For høye verdier av CO2 i blodet skyldes vanligvis at for lite CO2 skilles ut med utåndingsluften, oftest på grunn av svikt i pustearbeidet (respirasjonssvikt). Normal pCO2 er 4.5 – 6.5 kPa, og en verdi i blodet høyere enn dette vil gi en respiratorisk acidose. Alvorligheten av den respiratoriske acidosen vil avhenge av CO2-nivået, og vil ytterligere forverres dersom det er en samtidig metabolsk acidose.

Symptomer

Symptombildet ved respiratorisk acidose vil primært være relatert til et for dårlig pustearbeid (se respirasjonssvikt). Det økte CO2-nivået i blodet vil bidra til at personen får en redusert våkenhet og kan i alvorlige tilfeller føre til CO 2 -narkose. Dette vil gjøre at personen puster enda dårligere og en ond sirkel kan oppstå der CO2 nivåene stiger enda mer.

Metabolsk acidose

Metabolsk acidose skyldes at et relativt overskudd av syrer i blodet som bidrar til å senke pH-verdien. Metabolsk acidose kan ha flere årsaker og grupperes ofte i henhold til om de gir et økt eller normalt anion gap. Anion gap betegner umålte anioner i blodet og verdier over normalområdet (8–16) tyder på tilstedeværelse av syrer i blodet.

Metabolsk acidose med økt anion gap

  • Acidose grunnet et overskudd av melkesyre (laktat), ofte betegnet laktacidose. Dette oftest på grunn av anaerob metabolisme på grunn av et globalt eller regionalt misforhold mellom oksygenbehov og oksygentilbud i kroppens vev. I akuttmedisinsk sammenheng skyldes det oftest en redusert sirkulasjon av blod til kroppens vev (sirkulasjonssvikt), for eksempel ved hjertestans eller akutt hjertesvikt. Stor muskelaktivitet vil også gi utslipp av melkesyrer i blodet. Bruk av legemiddelet metformin kan også gi utvikling av laktacidose.
  • Ketoacidose skyldes et overskudd av ketoner i blodet, vanligvis på grunn av langvarig faste eller relativ insulinmangel. Dette sees oftest hos personer med diabetes mellitus type 1 som ikke får i seg tilstrekkelig mengde insulin.
  • Forgiftning med organiske syrer, for eksempel metanol, etylenglykol eller salisylater.
  • Nyresvikt vil gi en redusert utskillelse av H+ ioner som i kombinasjon med redusert bikarbonat produksjon og opphopning av sulfater, fosfater og urea vil gi en metabolsk acidose.

Metabolsk acidose med normalt anion gap

  • Tap av H+ ioner i gastrointestinaltractus, vanligvis på grunn av omfattende oppkast med påfølgende tap av saltsyre fra magesekken.
  • Tap av HCO3- i gastrointestinaltractus, vanligvis på grunn av diare.
  • Overskudd av klorid (Cl-) i blodet som dermed fortrenger HCO3-. Dette vanligvis på grunn av overdreven bruk av infusjoner med natriumklorid (iatrogen hyperkloremi).
  • Binyrebarksvikt (Addisons sykdom) som gir redusert produksjon av aldosteron. Dette medfører en redusert utskillelse av H+ ioner i nyrene.

Da de umålte anionene i blodet i stor grad består av albumin og fosfat vil det «normale» anion gap før eventuelle syre-base forstyrrelser oppstår påvirkes av albumin- og fosfat-nivåene i blodet. En enhets reduksjon i serum-albumin er estimert til å senke anion gap med 0.25 millimol.

Behandlingsprinsipper

Behandling av syre-base forstyrrelser i blodet tar primært utgangspunkt i hvilken årsak som ligger til grunn for disse. Både ved respiratorisk og metabolsk acidose vil økt ventilasjon og dermed reduksjon i CO2-nivået i blodet bidra til at pH-verdien korrigeres i retning normalnivået.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg