Syringobulbi, form av syringomyeli som forekommer i den forlengede marg.