Tarsorafi, plastisk inngrep på øyelokkene for å forsnevre øyespalten. Tarsorafi brukes som behandling ved tilstander hvor øyet ikke dekkes tilfredsstillende av øyelokkene, f.eks. ved lammelse av ansiktsnerven (nervus facialis). Vanligvis bruker man lateral tarsorafi hvor den ytre delen av øvre og nedre øyelokk syes sammen, slik at øyespalten blir mindre. Noen ganger, særlig ved hornhinnebetennelser i øyne med nedsatt sensibilitet (følsomhet), kan det være nødvendig med sentral tarsorafi der øyelokkene syes sammen på midten. Se også åpentstående øye.