Tenningsreaksjon, det fenomen at bare en liten smak av alkohol kan sette i gang en sterk og ukontrollerbar trang til å drikke mer («tenning») hos en person som lider av alkoholisme. Antagelig spiller klassisk betinging (innlæring av fysiologiske reaksjonsmåter) så vel som psykologiske forhold en rolle, da tenningsreaksjoner synes å kunne utløses også hvis personen drikker ikke-alkoholholdige drikker så lenge han er i en situasjon som forbindes med drikking, eller han tror at han faktisk drikker alkohol.