Thoracolumbal er det som har å gjøre med ryggsøylens bryst- og lenderegion.