Transplantat er vev eller organ tatt fra én levende organisme og flyttet til et annet sted i samme organisme eller til en annen organisme. Se også transplantasjon.