Trofisk, som angår, har betydning for, cellenes og vevenes ernæring, vekst og funksjon.