Trombolyse, oppløsning av blodlevrer eller blodpropper. Se også fibrinolytisk behandling.