Tutorerklæring, historisk betegnelse på en erklæring skrevet av en som representerer eller tar vare på en annen (tutor). I norsk medisin ble betegnelsen brukt om den erklæring som måtte foreligge fra nære pårørende, helserådets ordfører eller politi ved tvungen innleggelse i helseinstitusjon i henhold til § 3 eller 5 i Psykisk helsevernloven. Ved endring i psykisk helsevernloven fra 2007 gikk en bort fra ordningen med tutorerklæring. Se også administrativ observasjon, psykisk helsevern.