Uter- er en forstavelse som betyr at noe har med livmoren å gjøre.