Vesica, blære. vesica bullosa, væskefylt blære i huden.