Vokseverk, periodevis opptredende smerter i bena eller (sjeldnere) armene hos skolebarn og småbarn. Smertene sitter oftest nederst på låret og opptrer særlig om ettermiddagen og kvelden. Årsaken til smertene er ikke kjent, men én teori går ut på at de skyldes veksten kombinert med sterk fysisk aktivitet. Før man slår seg til ro med at et barn har vokseverk, bør andre årsaker til smerter så vidt mulig utelukkes.