Xifoid betyr 'sverdformet'. Uttrykket brukes om spissen på brystbenet: processus xiphoideus.