Betennelsestilstander i hjertet

Karditt, betennelse i hjertet. Avhengig av hvilken del av hjertet som er sete for betennelsen, skiller vi mellom endokarditt når betennelsen affiserer hjertets indre vegglag (endokard), myokarditt når betennelsen affiserer selve hjertemuskelen (myokard) og perikarditt når betennelsen affiserer hjerteposen (perikard). Dersom alle vegglag er affisert, benyttes betegnelsen pankarditt. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Jan Magnus Aronsen

Universitetet i Oslo

Redaktør

Halvard Hiis

Inneholder 9 artikler: