Legemidler som ikke klassifiseres nærmere

Legemidler er stoffer, droger og preparater som er bestemt til eller utgis for å brukes til å forebygge, lege eller lindre sykdom, sykdomssymptomer eller smerter, påvirke fysiologiske funksjoner hos mennesker eller dyr, eller til å påvise sykdom ved innvortes eller utvortes bruk. Betegnelsen brukes dels om selve virkestoffet, men også mer generelt om legemiddelpreparater. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Hedvig Nordeng

Universitetet i Oslo

Redaktør

Halvard Hiis

Inneholder 5 artikler: