Flumazenil er et legemiddel som brukes mot forgiftning (motgift, antidot) av benzodiazepinderivater (sovemidler og beroligende midler).