N-alyl-normorfin, motgift mot morfin og en del andre narkotiske midler. Tidligere brukt ved forgiftning av disse stoffene. Nalorfin ble også brukt til å påvise morfinavhengighet.