Søvn er en nødvendig hviletilstand med nedsatt bevissthet, motorisk aktivitet og stoffskifte, samt redusert evne til å reagere på ytre sansepåvirkninger.Søvn er nødvendig for at kroppen skal fungere normalt, og mangel på søvn er forbundet med flere sykdommer.Søvn er periodisk, det vil si at tilstanden gjentar seg i sykluser etter et fast mønster.Til forskjell fra andre inaktive hviletilstander, slik som dvale, er søvn hurtig reversibel. Hele artikkelen

Ny artikkel