Sår og skader

Sår er vevsskade. Man skjelner mellom akutt skade (vulnus), som skyldes en ytre påvirkning (som stikk, slag, forbrenning, etsning), og sykdomsbetinget sår (ulcus) som for eksempel magesår og leggsår.. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Sår og skader

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel