Blefjell sykehus HF, helseforetak underlagt Helse Sør-Øst RHF, etablert 1. januar 2002 som en følge av Statens overtakelse av spesialisthelsetjenestene. Blefjell sykehus HF er en sammenslutning av Kongsberg, Notodden og Rjukan sykehus. Administrasjonen er lagt til Notodden sykehus.