Kongsberg kommune, Buskerud, opprettet 1738. Dekker Kongsberg, Øvre Eiker, Numedal og Sigdal. 120 senger. Fra 1. juli 2009 en avdeling av Vestre Viken HF, se helseforetak.