CLA er fettsyreisomerer av linolsyre med to dobbeltbindinger atskilt med en enkeltbinding og ikke med to, som i linolsyre. Biosyntese av konjugerte fettsyrer skjer i vommen hos drøvtyggere, og den største delen i kostholdet kommer fra melk og meieriprodukter. CLA er tilgjengelig som et kosttilskudd for vektreduksjon. Kliniske forsøk viser marginale vektreduserende effekter.