Den rettsmedisinske kommisjon, veiledende organ for rettsmedisinske spørsmål, oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet etter lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) § 146. Den består av fire faggrupper: Én for rettspatologi og klinisk rettsmedisin, én for rettspsykiatriske spørsmål, én for rettsgenetikk og én for rettstoksikologi. Virksomheten er regulert i forskrift 14. mars 2003 nr. 294 om Den rettsmedisinske kommisjon.

Kommisjonens hovedoppgave er å kvalitetssikre rettsmedisinske erklæringer og sakkyndiges uttalelser i straffesaker. Kopi av rettsmedisinske sakkyndigerklæringer skal legges frem for kommisjonen, som skal kontrollere erklæringene, påpeke feil og mangler, og om nødvendig iverksette egne undersøkelser. Kommisjonen skal også være rådgiver for domstol, parter og sakkyndige samt Justisdepartementet og Statens helsetilsyn.

Kommisjonen arrangerer årlig kurs for medisinsk sakkyndige i jus, etikk og rettslære for å kvalifisere dem for arbeid for retten. Den avgir årlige beretninger om virksomheten.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.