Den rettsmedisinske kommisjon, lovpålagt organ for ekstern kvalitetskontroll av rettsmedisinsk sakkyndigvirksomhet. Kommisjonen er oppnevnt og administreres av Justisdepartementet. Den har tre faggrupper, én for rettspatologi og klinisk rettsmedisin, én for rettspsykiatriske spørsmål og én for laboratoriefagene rettsgenetikk og rettstoksikologi. Kopi av rettsmedisinske sakkyndigerklæringer skal legges frem for kommisjonen, som skal kontrollere erklæringene, påpeke feil og mangler, og om nødvendig iverksette egne undersøkelser. Kommisjonen skal også være rådgiver for domstol og parter samt Justisdepartementet og Statens helsetilsyn. Kommisjonen arrangerer årlig kurs for medisinsk sakkyndige i jus, etikk og rettslære for å kvalifisere dem for arbeid for retten. DRK avgir årlige beretninger om virksomheten.

Foreslå endring

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.