Den rettsmedisinske kommisjon

Artikkelstart

Den rettsmedisinske kommisjon er det veiledende organ for rettsmedisinske spørsmål, oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet etter lov av 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) § 146. Den består av fire faggrupper: Én for rettspatologi og klinisk rettsmedisin, én for rettspsykiatriske spørsmål, én for rettsgenetikk og én for rettstoksikologi. Virksomheten er regulert i forskrift av 14. mars 2003 nr. 294 om Den rettsmedisinske kommisjon.

Faktaboks

Også kjent som
DRK

Kommisjonens hovedoppgave er å kvalitetssikre rettsmedisinske erklæringer og sakkyndiges uttalelser i straffesaker. Kopi av rettsmedisinske sakkyndigerklæringer skal legges frem for kommisjonen, som skal kontrollere erklæringene, påpeke feil og mangler, og om nødvendig iverksette egne undersøkelser. Kommisjonen skal også være rådgiver for domstol, parter og sakkyndige samt Justis- og beredskapsdepartementet og Statens helsetilsyn.

Kommisjonen arrangerer årlig kurs for medisinsk sakkyndige i jus, etikk og rettslære for å kvalifisere dem for arbeid for retten. Den avgir årlige beretninger om virksomheten.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg