Krukenberg-svulst, eggstokkreft som skyldes spredning av kreft fra magesekken. Krukenberg-svulst kan opptre som svulst på eggstokkene før kreften i magesekken har gitt symptomer. Tilstanden er sjelden. Navn etter Friedrich Ernst Krukenberg (1871–1946), ty. patolog.