Müllers gang, kanal som er til stede tidlig i fosterlivet, som en del av det embryonale urogenitalsystemet (ductus paramesonephricus, se Wolffs gang). Den tilbakedannes så godt som fullstendig hos guttefostre, men videreutvikles til eggledere, livmor og øvre del av skjeden hos jenter. Navn etter den tyske legen Johannes Müller (1801–58).