MCHC, forkortelse for mean corpuscular hemoglobin concentration, gjennomsnittskonsentrasjonen av hemoglobin i de røde blodcellene hos en person. Referanseområde hos voksne 32–36 g/100 ml.