MR-angiografi, billedundersøkelse av blodårer med magnettomografi. Undersøkelsen kan i mange tilfeller gi meget nøye fremstilling av blodårenes forløp, forsnevringer, tilstopninger og utposninger uten bruk av katetere. Undersøkelsen gjøres i de fleste tilfeller med bruk av kontrastmiddel. Se angiografi og magnetresonans.