Minnesota-modellen, alternativ behandlingsform for alkoholisme. Behandlingsformen tar utgangspunkt i at alkoholisme er en medfødt disposisjon, en form for kjemisk avhengighet, noe som gjelder en del personer med alkoholisme. Familien trekkes alltid inn i denne behandlingsmodellen, som gjennomgående tilbys som et privat alternativ til de behandlingstilbud offentlige institusjoner har.