Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi, statlig støttet informasjonssenter i Oslo som tilbyr legfolk og fagfolk gratis informasjon om sykdommene oppmerksomhetsforstyrrelse/hyperaktivitetssyndrom (eng. attention deficit/hyperactivity disorder – ADHD), Tourettes syndrom og narkolepsi. Virksomheten inkluderer utredningsmateriell, litteratur og informasjon om videre- og etterutdanningskurs samt konferanser.