Tix
Artisten Tix har vært åpen om at han har Tourettes syndrom, en medfødt tilstand som kjennetegnes av ufrivillige og gjentakende lyder og bevegelser, såkalte tics.
Tix
Av /NRK.

Tourettes syndrom er en nevropsykiatrisk forstyrrelse kjennetegnet av ufrivillige bevegelser (motoriske tics) eller lyder (vokale tics).

Faktaboks

Uttale

tor'etts

Etymologi

Tilstanden har navn etter den franske nevrologen Gilles de la Tourette (1855–1904).

Man regner med at litt under én prosent av barn i alderen 6–15 år har Tourettes syndrom. De fleste blir bedre fram mot 18-årsalderen og 30–50 prosent blir helt frie for tics. Tendensen til å utvikle tics er arvelig, men man kjenner ikke arvegangen fullstendig.

Gjennom psykologisk behandling (ticskontrollerende trening) kan mange avlære seg de ufrivillige bevegelsene.

Forekomst og forløp

Opptil 20 prosent av alle barn kan ha lette, forbigående tics. Forekomsten av Tourettes syndrom i barnebefolkningen varierer i internasjonale studier, men anslås til å ligge på litt under én prosent. Dobbelt så mange gutter som jenter er rammet. I Norge har 0,43 prosent av alle barn fått en Tourettes-diagnose innen tolv-årsalder, basert på data fra Norsk pasientregister. Det er store forskjeller mellom fylkene (fra 0,15 prosent i Oslo til 1,23 prosent i Aust-Agder), som kan tyde på at ikke alle barn med Tourettes syndrom får diagnosen.

Flertallet av barn med Tourettes opplever bedring av tics frem til 18-årsalder, og mellom 30 og 50 prosent blir helt frie for tics.

Årsaker

Tendensen til å utvikle tics er arvelig, men arvegangen og de nøyaktige genetiske forandringene er ikke klarlagt. Den nevrobiologiske årsaken for tics ser ut til å være en dysfunksjon i nervebanene som danner nettverk mellom hjernebarken og basalgangliene.

Symptomer

Symptomene begynner oftest med tics i ansiktet. Dette kan være blunking eller grimaser som etter hvert spres til resten av kroppen. Debutalder er vanligvis rundt fem–seks-årsalder, men tics kan vise seg så tidlig som ved to-årsalder. Tics er som regel mest utbredt mellom 10- og 15-årsalder, for deretter å avta gradvis.

Lettere tilfeller er sannsynligvis underdiagnostisert. Symptomene kan variere over tid, og over halvparten av pasientene kan bli bedre av seg selv. Hos noen blir symptomene helt borte. Ufrivillige bevegelser for eksempel i form av stereotypier, forekommer også som en helt selvstendig og uskyldig tilstand hos noen mennesker.

De fleste med tics har forvarsler i form av ulike sanseopplevelser like før ticsene kommer. Fornemmelsene beskrives ofte som kløe, kribling eller annen form for ubehag i hele kroppen eller i den kroppsdelen der ticset kommer. Fornemmelsene bygger seg opp til en nesten uimotståelig fysisk trang. For å løse trangen må ticset gjennomføres, noe som fører til umiddelbar lettelse. Fornemmelsen ved å holde tilbake tics kan sammenliknes med ubehaget man opplever når man prøver å motstå trangen til å klø på et insektstikk.

Lettere grader av tvangstanker og -handlinger som ikke fyller diagnosekriteriene for tvangslidelse (OCD) er vanlig (på engelsk omtalt som «obsessive-compulsive behaviour» (OCB). I tillegg forekommer det ofte gjentakelse av ord eller setninger (ekkolali) og etterligning av andres bevegelser (ekkopraksi). Mange forbinder Tourettes syndrom med ytring av banneord og obskøne uttrykk (koprolali), men dette forkommer bare i 10–15 prosent av tilfellene.

Enkle motoriske tics

Enkle motoriske tics kan være: å blunke, rulle med øyne, lage grimaser, rynke med panna, gni seg i øyet, tørke munn/nese med håndryggen, smatte, slikke leppene, klikke med kjeven, kaste med hodet, nikke, rykke med skulder, arm, bein, vri kroppen og ha magerykk.

Komplekse motoriske tics

Komplekse motoriske tics er langsommere og mer formålsrettet enn enkle tics. Dette kan være alle bevegelser som kroppen kan utføre. Eksempler kan være å hoppe, klappe, plukke på ting, bite i leppen, arm eller fingre, lukte på ting, tromme med fingrene, knytte hendene, riste lemmer eller lignende.

Enkle vokale (fonetiske) tics

Enkle vokale tics er ytring av lyder, som å hvese, frese, pipe, harke, hoste, snufse, stamme, grynte, utstøte korte hyl, bjeffe, snorke, gjespe, pese, spytte, gurgle, plystre, ytre korte uttrykk som «ts-ts» eller «e-e» eller lage dyrelyder. De skilles fra «vanlige» lyder ved at de gjentas flere ganger, brukes overdrevent mye eller ikke passer inn i sammenhengen.

Komplekse vokale tics

Mer komplekse vokale tics kan være plutselige, men mer meningsfylte ord, uttrykk eller setninger, eller det kan være gjentagelse av ord eller uttrykk og lyder som avbryter talen.

Ekkofenomener

Ulike former for «herming» forekommer. Ekkokinesi er etterlikning av andres bevegelser. Ekkopraksi er etterlikning av noe man nettopp har sett. Ekkolali er etterlikning av ord og uttrykk til en man nettopp har hørt snakke. Palilali er gjentagelse av egne ord.

Medfølgende vanskeligheter

Barn med Tourettes syndrom har ofte medfølgende vanskeligheter som kan være mer plagsom enn selve ticsene. De tilstandene som forekommer hyppigst sammen med Tourettes syndrom, er ADHD, tvangslidelse (OCD) og problemer med å kontrollere sinneanfall.

Diagnostikk

Utredningen gjennomføres vanligvis i spesialisthelsetjenesten.

Pålitelige opplysninger om hvordan symptomene har utviklet seg, er avgjørende for å stille riktig diagnose. Start og forløp av symptomene, nåværende motoriske og vokale tics, inklusive forvarsler og evnen til å undertrykke tics, samt terapeutiske tiltak som er blitt forsøkt tidligere, kartlegges nøyaktig. Av og til kan det være vanskelig å skille mellom andre bevegelsesforstyrrelser, stereotypier, tvangsatferd eller tics. Videoopptak av tics kan noen ganger være nyttig.

Det finnes ulike kartleggingsinstrumenter for tics. Et instrument som brukes hyppig i forskning, er «Yale Global Tics Severity Scale» (YGTSS). I dette strukturerte intervjuet innhenter undersøkeren systematisk informasjon om ulike aspekter av tics, som type, frekvens, kompleksitet, intensitet, påvirkning på aktiviteter og sosiale relasjoner. En kunnskapsbasert nasjonal retningslinje for utredning, diagnostisering og behandling av Tourettes syndrom er utarbeidet i regi av Norsk Tourette Forening og Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier.

En medisinsk undersøkelse må alltid gjøres for å kartlegge eventuelle andre tilstander som kan gi tics-liknende symptomer, for eksempel bestemte epilepsityper eller bivirkninger av medikamenter. En nevrologisk funksjonsundersøkelse med tanke på modning av nervesystemet og for å utelukke nevrologiske utfall er også anbefalt.

Pga. økt risiko for samtidig forekomst av andre psykiatriske tilstander, for eksempel ADHD og OCD, er det viktig at også eventuelle symptomer på disse utredes.

Behandling

Portrett av Gilles de la Tourette (1857-1904). Han arbeidet under Jean-Martin Charcot ved Salpêtrière-sykehuset i Paris. Charcot ga Tourette oppdraget om å klassifisere bevegelses-forstyrrelsene som resulterte i hans berømte artikkel fra 1885, der han beskrev ni pasienter med symptomer på tilstanden. Charcot ga derfor denne diagnosen navn etter Tourette.

Bibliothèque Interuniversaire de Medicine.

Ved lette til moderate tics er informasjon til omgivelsene og tilrettelegging på skolen tilstrekkelig som behandling. Behandling av tilleggsdiagnoser som ADHD eller OCD er viktig og kan bidra til bedring av tics.

Den best dokumenterte ikke-medikamentelle behandlingsformen er ticskontrollerende trening, på engelsk Habit Reversal Training (HRT). Behandlingen gis vanligvis i form av seks til åtte behandlingstimer over en tidsperiode på åtte til ti uker. I behandlingen lærer pasienten en alternativ bevegelse eller handling som skal gjennomføres i stedet for ticset, som respons på trangen til å utføre ticset.

Ticskontrollerende trening er ingen kur for Tourettes syndrom, men en teknikk for å redusere forekomsten av plagsomme tics. For at behandlingen skal lykkes er det viktig at barnet er godt motivert og gjennomfører de krevende øvelsene. Dersom HRT ikke er aktuelt, eller ikke tilgjengelig, kan medikamentell behandling vurderes. En rekke medikamenter fører til dempning av tics, men ingen fjerner alle symptomene. Målet er å finne balansen mellom god nok effekt og eventuelle bivirkninger.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg