ADHD

ADHD er en tilstand som er definert ved tre kjernesymptomer; konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet og impulsivitet. Tilstanden viser seg fra tidlig barnealder og kan vare inn i voksen alder. Forskere er enige om at ADHD skyldes en kombinasjon av flere ulike årsaksfaktorer. Både miljømessige og genetiske forhold spiller inn.Betegnelsen ADHD står for attention deficit hyperactivity disorder. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Bjørg Mari Hannås

Nord universitet

Redaktør

Gunn Hild Lem

Inneholder 5 artikler:

A

  1. ADHD