PNET, en gruppe svulster i hjerne og ryggmarg som utgår fra rester av primitive nerveceller (fra fosterlivet) i sentralnervesystemet. PNET-svulstene omfatter medulloblastom, nevroblastom, ependymoblastom, medulloepiteliom og pineoblastom. Med unntak av medulloblastom er PNET-svulstene meget sjeldne. Nesten alle er ondartede kreftsvulster, og de opptrer som oftest hos barn og unge.