PPLO står for 'pleuro-pneumoni-lignende organismer'. Dette er et tidligere navn på bakterien Mycoplasma.