PRICE er tiltak for å begrense blødning etter akutte skader. Se RICE-prinsippet.