idrettsskade

Skader på fremre korsbånd er vanlige i ballidretter og alpine grener. Skaden fører oftest til instabilitet og må derfor opereres. På lang sikt øker risikoen for slitasjegikt. (Etter Idrettsskader, Gazette Bok 2006).

Av /Store medisinske leksikon ※.

Idrettsskade er en skade oppstått i forbindelse med idrett. Idrettsskader rammer i hovedsak bevegelsesapparatet, det vil si muskler, sener, ledd og skjelett, og oppstår så vel under trening som i konkurranser. Skadespekteret er forskjellig fra idrettsgren til idrettsgren, og det varierer også med hvilket nivå idretten drives på. Man finner den største skadefrekvensen i lagidretter med kroppskontakt (fotball, håndball, ishockey). I friidrett er det mange strekkskader. Hjerneskader etter støt mot hodet kan oppstå i alle idretter, men risikoen for alvorlige hjerneskader er særlig stor i boksing.

De vanligste idrettsskadene er de såkalte bløtdelsskadene, det vil si skader som rammer de bløte delene av bevegelsesapparatet. Bruddskader forekommer selvsagt både som akutte brudd og som såkalte tretthetsbrudd.

Rent praktisk deles bløtdelsskadene ofte inn i akutte skader og belastningsskader. De best trente utøverne er ofte de som har lavest risiko for å bli skadet. Korrekt teknikk bidrar også til å redusere skadefrekvensen. Det er viktig å øke treningsdosene gradvis og å sørge for god restitusjon etter harde treningsøkter. Bruk av korrekt beskyttelsesutstyr kan også redusere faren for akutte skader.

Akutte skader

Akutte bløtdelsskader skyldes at muskler, sener eller bånd et øyeblikk har vært utsatt for overbelastning på grunn av et akutt direkte eller indirekte traume. Eksempler på dette er ankelforstuing, hamstringstrekk og leddbåndskade. Slike skader sees i alle idretter, men opptrer særlig hyppig i de såkalte kollisjonsidretter som håndball, ishockey og fotball.

Akutt skadebehandling

Har man fått en akutt idrettskade, gjelder følgende prinsipper for behandlingen: 1) korrekt førstehjelp (PRICE), 2) intensiv behandling av den skadete struktur og samtidig vedlikehold av kroppens øvrige funksjoner og 3) idrettsspesifikk rehabilitering med vekt på tilbakevending til idrettsarenaen.

Førstehjelp: PRICE

Førstehjelpen har som mål å stanse blødninger og dempe den inflammatoriske reaksjon slik at den begrenses til selve skadestedet. Ved enhver akutt idrettsskade oppstår en skade av vev som medfører større eller mindre blødninger inne i vevet. Vevsskaden og blødningen forårsaker en betennelsesreaksjon i vevet. Betennelsen er kroppens reparasjonsprosess, men fordi den fører til hevelse (på grunn av blødningen og innsiving av vevsvæske), smerter, rødhet, varme og nedsatt funksjon, vil den i mange tilfeller representere et problem for den skadete utøveren.

Førstehjelpen er viktig de første 48–72 timer, og den gjøres ved en behandling som på engelsk har fått kodeordet PRICE.

P står for beskyttelse (protection). Det skadete stedet må beskyttes mot ytterligere skade, og det er spesielt viktig de første 48 timer. Grunnen er at i denne perioden vil det fortsatt kunne sivblø inne i det skadde vevet.

R står for ro (rest). Skadestedet skal holdes i ro. Begrunnelsen er den samme som oppgitt under beskyttelse.

I står for nedkjøling (ice). Nedkjøling virker først og fremst smertedempende. Ved å redusere temperaturen på skadestedet vil også blødningen bli mindre. Man kan bruke knust is, kjølepakninger eller kjølespray til dette. Man bør kjøle ned i hvert fall de første 4 – 8 timer, eller så lenge det gjør vondt. Dette kan gjøres ved at man kjøler ned 20 – 30 minutter hver 3. til 4. time.

C står for kompresjon (compression). Man legger en trykkbandasje rundt skadestedet. Den må ikke legges så stramt at man struper sirkulasjonen. Kompresjon er det viktigste tiltaket for å stoppe blødningen og på den måten redusere betennelsen. Kompresjonen bør opprettholdes de første 48 – 72 timer.

E står for hevning (elevation). Det skadede stedet skal holdes høyt (over hjertehøyde). Blodtrykket blir da lavere på skadestedet, og man minsker blødningen.

Det er viktig at førstehjelpen settes i gang så raskt som mulig. Ofte vil det være riktig å starte nedkjøling og anlegge kompresjon umiddelbart – endog før man har en sikker diagnose. Man må bare sikre seg at skaden ikke er så alvorlig at utøveren umiddelbart bør sendes til sykehus. Man har da tid til å vente på effekten av førstehjelpen før man forsøker å stille en eksakt diagnose. God førstehjelp etter disse prinsippene bidrar dertil til at det ofte blir lettere å stille en eksakt diagnose (blant annet fordi det er mindre hevelse).

I noen tilfeller vil betennelsesreaksjonen være så kraftig at man må benytte betennelsesdempende midler i tillegg til førstehjelpen. De må kun benyttes i samråd med lege, og skal benyttes i kort tid (3 – 5 dager).

Videre behandling

Behandlingen utover førstehjelpen vil variere med hva slags skade det dreier seg om. Generelt er det viktig å være aktiv selv under behandlingen. Arrvevet blir sterkere dersom det utsettes for forsiktig belastning, og den skadete utøveren skal derfor i så stor utstrekning som mulig fortsatt trene, men under smertegrensen.

På dette stadiet, det vil si etter de første 72 timene, benyttes gjerne varme som forbehandling til øvelser. Det er også viktig at utøveren opprettholder de funksjonene som ikke er skadet. Det betyr ofte at han må trene på en annen måte enn vanlig (såkalt substitusjonstrening). En utøver med en akutt ankelforstuing kan for eksempel kanskje ikke løpe, men kan svømme, sykle eller løpe i vann og på den måten vedlikeholde kondisjonen. En skadet utøver kan i tillegg selvsagt utføre den del av treningen som ikke innebærer bruk av den skadede kroppsdelen; for eksempel trene overkroppen dersom kneet er skadet.

Idrettsspesifikk rehabilitering

For idrettsutøverne er det ofte ikke nok at den skadede kroppsdelen er blitt bra igjen. I tillegg til å ha oppnådd full styrke og bevegelse må de trene seg opp til igjen å tåle påkjenningene i sin spesielle idrett. Denne siste delen av rehabiliteringen, som ofte kalles den idrettsspesifikke delen, er avgjørende for at utøveren skal unngå en ny skade. Han må dessuten, før han deltar i konkurranser, testes i konkurranselignende situasjoner.

Belastningsskader

Dette er skader som inntrer når kroppsdeler er overbelastet etter gjentatt og ensidig belastning over lang tid. Ved jevnlig trening kan nesten umerkelige småskader ikke rekke å heles før neste belastning og dermed langsomt forverres. Belastningsskader rammer som regel senefester på knokler eller muskler, samt selve knokkelen. Eksempel er tennisalbue, akillestendinose og slimposebetennelse i skulderen. Slike skader sees hyppigst i idretter der det utføres monotont arbeid over lengre tid, som løping, svømming eller stadig gjentatte spenst- og styrkeøvelser.

Behandling av belastningsskade

Behandling av belastningsskader er ofte langvarig. Slike skader kan også bli kroniske, og operative inngrep er noen ganger nødvendig.

Det viktigste når man skal behandle en utøver med en belastningsskade, er å identifisere de faktorer som har utløst skaden. Som regel skyldes belastningsskader for rask økning i treningsbelastning over for kort tid. Det kan også være medvirkende faktorer ved utøveren som kalvbenthet, benlengdeforskjeller eller dårlig utviklet muskulatur rundt et ledd. Belastningsskaden kan også skyldes ytre faktorer som hardt underlag, feil type racket eller gale sko. Klimaet, for eksempel med ekstrem varme eller kulde, kan også spille inn. Når utløsende faktor(er) er funnet, må man forsøke å eliminere dem. Gradvis opptrening er også helt avgjørende; hvile alene fører sjelden til at belastningsskader går over (se akillestendinose, eksentrisk trening). I tillegg kan det være nødvendig å behandle smerter og betennelse med medikamenter.

For øvrig vil behandlingen være den samme som under punktene 2 og 3 i omtalen av behandlingen av akutte skader som nevnt ovenfor.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg