PTRA, kateterbehandling av forsnevringer i nyrearteriene, se PTA.