Oslo, oppløst som egen organisasjon som følge av omorganiseringen av det psykiatriske tjenestetilbudet i Oslo fra november 2004. Opprettet 1963 som Ungdomspsykiatrisk klinikk; fikk fra 1968 navnet Barnepsykiatrisk klinikk ved Universitetet i Oslo, senere kalt Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri (SSBU). I 1999 ble den overført til Oslo kommune og lagt administrativt under Barne- og familieetaten som en egen seksjon, før den til slutt ble drevet som del av Ullevål Universitetssykehus HF.