Barnepsykiatri, omfatter diagnostikk og behandling av psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser hos barn frem til cirka tolv års alder. Over denne alderen organiseres diagnostikk og behandling under ungdomspsykiatri der hvor dette tilbudet finnes. Hele artikkelen