Pediatri er læren om barns vekst og utvikling, og om sykdommer som kan oppstå i denne delen av livet. Fagområdet omfatter både forebyggende og helbredende behandling. Habilitering og lindrende omsorg (palliasjon) er også viktige deler av faget.I pediatrien legges vekt på en helhetlig omsorg framfor en oppsplitting i organer eller sykdomskategorier. Hele artikkelen