Barne- og ungdomsmedisin

Pediatri er læren om barns vekst og utvikling, samt sykdommer som kan ramme barnet i denne prosessen. Fagområdet omfatter både forebyggende, helbredende og restituerende (habiliterende) omsorg, og representerer dermed en slags indremedisin på barn. Karakteristisk for faget er at man vektlegger en total og helhetlig omsorg fremfor en oppsplitting i organer eller sykdomskategorier. Hele artikkelen