TP53, tumorsuppressorgen som koder for proteinet TP53 ofte kalt p53. Proteinet har en viktig betydning i reguleringen av celledelingen og i overvåkningen av en celles DNA-materiale. Normalt vil p53 sørge for at celler med skadet DNA ikke kan dele seg før skaden er reparert igjen. Hvis ikke skaden kan repareres gjennomgår cellen en kontrollert celledød (apoptose). Mutasjoner i TP53-genet er den hyppigste genetiske forandringen som er funnet i kreftsvulster. Over halvparten av alle ondartede svulster har skader i dette genet, noe som gjør at de har mistet kontroll over cellevekst og over reparasjon av sitt arvemateriale. Dette gjør at dattercellene i kreftsvulsten stadig kan akkumulere flere mutasjoner, og dermed vil svulsten etter hvert bestå av mange nokså forskjellige undergrupper av celler. Denne heterogeniteten gjør det vanskeligere å behandle kreft, fordi det ofte vil være én eller flere undergrupper av celler i svulsten som ikke er følsomme for den aktuelle behandlingen.