VIPS-modellen, dokumentasjonsmodell som ble utviklet av de tre svenske sykepleierforskerne M. Ehnfors, A. Ehnberg og I. Thorell-Ekstrand i 1991. Modellen er basert på fire nøkkelbegreper som er sentrale områder for all kontakt mellom pasient og helsevesenet. VIPS står for: 1) V = Velbefinnende, 2) I = Integritet, 3) P = Profylakse, 4) S = Sikkerhet. Dette er begreper som er faglig forankret i sykepleiefaget, både nasjonalt og internasjonalt. VIPS-modellen følger trinnene i sykepleieprosessen og er bygd opp av flere på forhånd definerte hovedsøkeord som muliggjør en rask og logisk datasøkning og dokumentasjon. Ved hjelp av søkeordene kan sykepleiere raskt strukturere datasamlingen for å avdekke pasientens behov og deretter dokumentere dem.