Vaccinia, den medisinske betegnelsen på et virus som forekommer hos kyr (tilhører Orthopoxvirus). Viruset er nært beslektet med koppeviruset hos mennesker, og smitte med dette viruset gir immunitet mot kopper. Svekket Vaccinia-virus ble derfor brukt som koppevaksinasjon før sykdommen ble utryddet (se vaksinering).