Aceton, stoff som dannes i organismen ved redusert karbohydratomsetning (f.eks. ved sult og ved diabetes). Kjemisk formel er CH3COCH3. Aceton hører, liksom aceteddiksyre, som aceton dannes av, til ketonstoffene (ketonlegemer). Når disse stoffene hoper seg opp i organismen, utvikles acidose. Aceton skilles ut med urinen (ketonuri) og med utåndingsluften, som får acetonets karakteristiske, fruktaktige lukt. Denne lukten er derfor et varsel om at acidose er under utvikling. Pasienten må komme under behandling straks, ellers kan han gå i koma. Se også acetonemi.