Agrafi, nedsatt evne til å bruke språket i skrift på tross av at intelligensen er normal, og at funksjonen til hånden er i orden. Agrafi er nært knyttet til afasi.