Aktinfilamenter, tynne tråder dannet ved sammenhekting (polymerisering) av G-aktin, kalles også mikrofilamenter, er ett av de tre systemene som utgjør celleskjelettet (se cellen). Spesielt rikelig i muskelfibrer (muskelceller). Frembringer bevegelse i eller av cellen ved hjelp av ulike typer aktinbindende proteiner. Disse regulerer polymerisering og depolymerisering av aktintrådene og aggregering av trådene i bunter og nettverk. Motorproteinet myosin frembringer bevegelser ved å vandre langs aktintrådene (se musklene).